Subskrybuj zawartość

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymaganą liczbą zgłoszeń na zajęcia fakultatywne, w semestrze zimowym 2017/2018 zostaną uruchomione:

1. Czyste leczenie - bezpieczne leczenie

2. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w pracy lekarza dentysty

Dziekanat informuje, że uroczystość Immatrykulacji dla studentów I roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (dla kierunków: lekarsko-dentystycznego, techniki dentystyczne i specjalności higiena stomatologiczna) oraz słuchaczy I roku studium doktoranckiego odbędzie się dnia 10 października 2017 r. o godz. 11.00, Centrum Dydaktyczne AULA B, ul. Trojdena 2a.

OBECNOŚĆ NA UROCZYSTOŚCI JEST OBOWIĄZKOWA (obowiązuje strój galowy).

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

w dn. 10 października 2017 r. od godz. 10.00 do 14.00 ogłasza godziny dziekańskie dla studentów I roku kierunków: lekarsko-dentystycznego, EDD,  techniki dentystyczne, zdrowie publiczne spec. higiena stomatologiczna oraz dla słuchaczy I roku studium doktoranckiego.

Wszyscy studenci I roku oraz słuchacze I roku studium doktoranckiego obowiązani są uczestniczyć w Uroczystości Immatrykulacji.