Subskrybuj zawartość

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego informuje o organizowanym przez Samorząd Studentów dniu adaptacyjnym dla I roku 2017/2018 kierunków: lekarsko-dentystycznego, higieny stomatologicznej i technik dentystycznych w dniu 30.09.2017 r. o godz.: 10.00.

miejsce: sala im. prof. L. Paszkiewicza i sale mikroskopowe ul. Chałubińskiego 5. 

https://www.facebook.com/events/153323595249581/

 

Dział Finansowy WUM uprzejmie informuje, że z dniem 10.08.2017 roku kończy się okres obowiązywania umowy z bankiem PKO S.A.

W związku z powyższym wszyscy studenci zobowiązani wnosić opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię, będą posiadali nowe numery rachunków bankowych, działąjących w banku Millennium S.A., który to obecnie obsługuje Uczelnię.

Informacja o nowym zindywidualizowanym numerze rachunku bankowego Studenta, na który należy wnosić opłaty za usługi edukacyjne zostanie zamieszczona po zalogowaniu się na własne konto w systemie Wirtualny Dziekanat, dostępny przez portal ssl:https://ssl.wum.edu.pl

W związku z koniecznością podpisania aneksów do zawartych z Państwem umów na studia stacjonarne i niestacjonarne, Dziekanat wyśle powiadomienia na adresy mailowe z terminem możliwości dopełnienia powyższych formalności.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie.


OGŁOSZENIE

Dyrektor SP CSK ul. Banacha 1a informuje studentów o możliwości podpisywania umów ze szpitalem na pracę, w ramach wolnotariatu na stanowisku sanitariusza (pomoc przy transporcie chorych na POOP, BO, do pracowni na badania, itp).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Naczelną Pielęgniarką SP CSK - Panią mgr Alicją Trojanowską, nr. tel. 22 599 29 10.