Subskrybuj zawartość

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymaganą liczbą zgłoszeń na zajęcia fakultatywne, w semestrze zimowym 2017/2018 zostaną uruchomione:

1. Czyste leczenie - bezpieczne leczenie

2. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w pracy lekarza dentysty

Dziekanat informuje, że uroczystość Immatrykulacji dla studentów I roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (dla kierunków: lekarsko-dentystycznego, techniki dentystyczne i specjalności higiena stomatologiczna) oraz słuchaczy I roku studium doktoranckiego odbędzie się dnia 10 października 2017 r. o godz. 11.00, Centrum Dydaktyczne AULA B, ul. Trojdena 2a.

OBECNOŚĆ NA UROCZYSTOŚCI JEST OBOWIĄZKOWA (obowiązuje strój galowy).

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

w dn. 10 października 2017 r. od godz. 10.00 do 14.00 ogłasza godziny dziekańskie dla studentów I roku kierunków: lekarsko-dentystycznego, EDD,  techniki dentystyczne, zdrowie publiczne spec. higiena stomatologiczna oraz dla słuchaczy I roku studium doktoranckiego.

Wszyscy studenci I roku oraz słuchacze I roku studium doktoranckiego obowiązani są uczestniczyć w Uroczystości Immatrykulacji.

Uprzejmie informujemy, że zapisy na fakultety organizowane dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego możliwe są tylko przez stronę www.fakultety.wum.edu.pl.

 

Studenci I roku zobligowani są do odbycia jednego z trzech przedmiotów fakultatywnych (fakultet obowiązkowy bez możliwości rezygnacji), realizowanych w semestrze letnim, termin rejestracji: 16.10-22.10.2017 r.

 

Studenci lat II-V, terminy rejestracji na zajęcia fakultatywne realizowane w semestrze zimowym to: 02.10.2017-08.10.2017.

Przypominamy, że zapisy na zajęcia fakultatywne są jednoznaczne z obowiązkiem realizacji przedmiotu. Student ma możliwość rezygnacji z udziału w wybranych zajęciach fakultatywnych pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Minimalna liczba studentów w grupie to 20 osób, z wyjątkiem fakultetów językowych, gdzie grupa liczy min. 12 osób.

 

LISTA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH 2017/2018 Z PODZIAŁEM NA SEMESTR ZIMOWY I LETNI