Subskrybuj zawartość

Inauguracyjnym wykładem 22 stycznia 2018 rozpoczęła się czternasta już edycja międzynarodowego konkursu studenckiego „Anatomic and chromatic restoration of natural tooth following five dimensions of color. Jules Allemand Trophy 2017/2018” dla studentów piątego roku stomatologii. Rywalizacja polega na wykonaniu rekonstrukcji materiałem złożonym w zębach przednich i bocznych anatomiczną techniką warstwową według zasad doktora Lorenzo Vaniniego. Konkurs jest co roku organizowany przez firmę Micerium (Włochy) i jej przedstawicieli (m. in. Micerdent, Polska) przy współpracy z kilkudziesięcioma uniwersytetami medycznymi z 20 państw europejskich. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym opiekę nad uczelnianym etapem konkursu sprawuje  Zakład Stomatologii Zachowawczej pod przewodnictwem lek. dent. Karoliny Obronieckiej. Przez lata spośród studentów z wymienionego Zakładu wielokrotnie reprezentanci WUM zwyciężali w etapie ogólnopolskim konkursu, a czterokrotnie zwyciężyli w międzynarodowym finale. Nagrodą główną jest trzymiesięczny staż w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej  i Endodoncji Università degli studi G.D’Annunzio Chieti Pescara pod opieką Profesora Camillo D’Arcangelo. Trzymamy kciuki za tegorocznych uczestników!

 

1Regolamento JAT 2017-2018

2Regolamento JAT 2017-2018

 

W listopadzie bieżącego roku nasza Uczelnia rozpoczęła współpracę naukową z Uniwersytetem Warszawskim, mającą na celu realizację wspólnych projektów badawczych. Uczelnie postanowiły zacieśnić współpracę także w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i udzielania wsparcia przy prowadzeniu procesu komercjalizacji wyników badań oraz umożliwić studentom wymianę doświadczeń i tworzenie interdyscyplinarnych zespołów naukowych.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego (IUW) jest sekcją Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. Został powołany w celu wspierania postaw i zachowań przedsiębiorczych w społeczności akademickiej, poprzez umożliwienie weryfikowania praktycznych pomysłów, naukowych, technologicznych czy społecznych we współpracy z doświadczonymi ekspertami w bezpiecznych warunkach biznesowych.

Od grudnia oferta Inkubatora jest skierowana także do studentów, doktorantów i pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do Inkubatora mogą zgłaszać się osoby z konkretnymi pomysłami na projekt biznesowy, społeczny lub naukowy, ale także ci, którzy dopiero poszukują inspiracji do zainicjowania własnej działalności. Do Uczestników IUW skierowana jest oferta warsztatów i zajęć, opieki eksperckiej, a także możliwość korzystania z przestrzeni.

Warsztaty

Inkubator UW oferuje darmowe warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, technologicznych oraz biznesowych. Są to m.in. zajęcia z programowania, druku 3D czy budowy robotów, design thinkingu, organizacji czasu, negocjacji czy marketingu. Pełna lista zajęć i zapisy dostępne są pod adresem: https://iuw.edu.pl/pl/zajecia.

Przestrzeń

Inkubator UW dysponuje trzema lokalizacjami: w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (ul. Żwirki i Wigury 101, 1. piętro), na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5), a także na Wydziale Neofilologii UW (ul. Dobra 55). Znajdują się tam przestrzenie co-workingowe, sale do pracy grupowej i warsztatownie ze specjalistycznym sprzętem, m.in. drukarkami 3D, stacjami lutowniczymi czy frezarką CNC. Zarówno sale, jak i sprzęty są dostępne po wcześniejszym ich zarezerwowaniu przez stronę www Inkubatora. Informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: https://iuw.edu.pl/pl/sale oraz https://iuw.edu.pl/pl/sprzet.

Wsparcie ekspertów

Każdy z Uczestników Inkubatora może umawiać się na konsultacje z ekspertami z dziedzin marketingu, modeli biznesowych, personal brandingu czy kwestii prawnych. Spotkania te odbywają się w ramach Experts Day. Dodatkowo, w Inkubatorze wdrażany jest program mentoringowy, który wystartuje w styczniu 2018 roku, a także spotkania inspiracyjne “Get Inspired” ze studentami, którzy udanie funkcjonują na rynku biznesowym.

Więcej informacji dotyczących funkcjonowania samego Inkubatora, jak i dostępnej oferty można znaleźć na www.inkubator.uw.edu.pl.

Dziekanat WLD zamieszcza dla zainteresowanych studentów informacje dotyczące International Student Congress Of (bio)Medical Sciences 2018.

Ogłoszenie o Konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Na podstawie § 1 ust. Regulaminu Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Fundacja informuje, że ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium.

1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2. Termin składania wniosków: 02.01.2018 r.
- w wersji papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, lok. 117; 02-091 Warszawa,
- w wersji elektronicznej na adres: stypendia.fundacjarozwoju@wum.edu.pl

3. W pierwszym konkursie Fundacja przyzna stypendia po jednym:

a) dla studenta w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres 14 dni,

b) dla doktoranta w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres 14 dni.

Stypendium jest przewidziane na wszystkie koszty związane z wyjazdem w szczególności podróży, zakwaterowania, pobytu w tym wyżywienia.

4. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie Fundacji w terminie do 20.02.2018 r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Wniosek o przyznanie stypendium wyjazdowego.

Regulamin: http://fundacjarozwojuwum.pl/regulamin-konkursu-na-naukowe-stypendia-wyj...

W dniu 15 listopada 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Diamentowych Grantów. Jednym z czterech studentów WUM, którzy otrzymali Diamentowy Grant jest Pan Piotr Konopelski, który jest przewodniczącym Koła Kardiologii Eksperymentalnej przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Pan Konopelski prowadzi badania pod opieką dr hab. n. med. Marcina Ufnala. Tematyką badań jest oddziaływanie metabolitów bakterii jelitowych na układ krążenia.