Subskrybuj zawartość

Prosimy o zapoznanie się z Pismem Okólnym nr 1/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dn. 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Zarządzeniem nr 43/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytet Medycznego z dnia 09.03.2020 r., w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności WUM.

W dniu 27.02.2020 Warszawski Uniwersytet Medyczny odwiedziła prof. Marie Therese Hosey - profesor wizytujący Zakład Stomatologii Dziecięcej  Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Profesor Hosey wygłosiła wykład pt. Managing anxious children: the use of conscious sedation in paediatric dentistry. dla studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz odwiedziła Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM. 

Koła naukowe Stomatologii Dziecięcej, Protetyki oraz Stomatologii Zintegrowanej zaprezentowały aktualnie prowadzone badania oraz dorobek naukowy. Prezentacje zakończyły się dyskusją. W dniach 28-29.02.2020 prof. Marie Therese Hosey wygłosiła wykład inauguracyjny podczas V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.
Szanowni Państwo, 

W załączeniu Pismo Pani Prorektor ds Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej w sprawie dokumentów, które są zbierane od studentów w związku z realizacją projektów dydaktycznych. Pismo projekt WUM AID

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim 2019/2020 na kierunku lekarsko-dentystycznym zostaną uruchomione poniżej wymienione fakultety:

 

  • Praktyczne aspekty anatomii klinicznej i radiologicznej zębów w nowoczesnej endodoncji 
  • Stomatologia zachowawcza w praktyce klinicznej