Subskrybuj zawartość

Dział Finansowy WUM uprzejmie informuje, że z dniem 10.08.2017 roku kończy się okres obowiązywania umowy z bankiem PKO S.A.

W związku z powyższym wszyscy studenci zobowiązani wnosić opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię, będą posiadali nowe numery rachunków bankowych, działąjących w banku Millennium S.A., który to obecnie obsługuje Uczelnię.

Informacja o nowym zindywidualizowanym numerze rachunku bankowego Studenta, na który należy wnosić opłaty za usługi edukacyjne zostanie zamieszczona po zalogowaniu się na własne konto w systemie Wirtualny Dziekanat, dostępny przez portal ssl:https://ssl.wum.edu.pl

W związku z koniecznością podpisania aneksów do zawartych z Państwem umów na studia stacjonarne i niestacjonarne, Dziekanat wyśle powiadomienia na adresy mailowe z terminem możliwości dopełnienia powyższych formalności.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie.


OGŁOSZENIE

Dyrektor SP CSK ul. Banacha 1a informuje studentów o możliwości podpisywania umów ze szpitalem na pracę, w ramach wolnotariatu na stanowisku sanitariusza (pomoc przy transporcie chorych na POOP, BO, do pracowni na badania, itp).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Naczelną Pielęgniarką SP CSK - Panią mgr Alicją Trojanowską, nr. tel. 22 599 29 10.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ogłoszenim dotyczącym egzaminu elektronicznego z przedmiotu chirurgia i onkologia.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym komunikatem dotyczącym zaliczenia elektronicznego z radiologii stomatologicznej.

Załącznik