Subskrybuj zawartość

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 142/2020, informujemy że za zgodą Dziekana na wniosek studenta dopuszcza się kierowanie na praktyki wakacyjne po przedstawieniu przez niego oświadczenia podmiotu, w którym praktyka będzie realizowana, o przyjęciu studenta i zapewnieniu bezpiecznych warunków jej odbywania stosownie do zagrożenia epidemicznego

Poniżej linki do testu zintegrowane nauczanie przedkliniczne. Test dla obu grup rozpoczyna się 17.06. o godz. 10.00


Polski: https://e-learning.wum.edu.pl/course/view.php?id=723

Angielski: https://e-learning.wum.edu.pl/en/course/view.php?id=228

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą egzaminu testowego z przedmiotu protetyka stomatologiczna dla studentów III roku HS

The final diploma exam in prosthetic practical exam will take place in the form of a single-choice test on the 5th year prosthetic dentistry course on e-learning platform of the Medical University of Warsaw on 29.06.20 between 8:30 and 11:00. The test will consist of 100 questions to be solved in a maximum of 150 minutes. Credit is given after obtaining 60% of correct answers.

Szanowni Studenci

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia nr 89/2020 Rektora WUM z dnia 14 maja 2020 roku, Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego informuje, że egzamin dyplomowy na kierunku techniki dentystyczne odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2020 r. z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację egzaminu (audio-video).