Subskrybuj zawartość

Informujemy, że 24 maja 2017 r. o godz.: 14.30 odbędzie się, w sali im. Prof. A. Leśniowskiego, kolokwium z przedmiotu Stomatologia zintegrowana wieku dorosłego.

Uwaga studenci III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz III roku specjalności higiena stomatologiczna

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska ogłasza Dzień Dziekański w dniu 31 marca 2017 r, w związku z zaplanowaną XI Międzynarodową Konferencją Zachód - Wschód X Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej.

Studenci ww lat są zwolnieni z zaplanowanych na ten dzień zajęć, jednak zobowiązani do uczestnictwa w organizowanej Konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.00  Rejestracja uczestników 

9.00 – 9.15  Otwarcie Konferencji

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

                                                        Sesja I

Przewodniczący: Prof. dr hab. Kazimierz Szopiński, Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz,

Dr hab. Izabela Strużycka

9.15 – 10.00      

Prof. dr Adrian Lusii

Erosive tooth wear

Department of Preventive, Restorative and Pediatric Dentistry, University  of Bern


10.00 10.45

Prof. dr Wolfgang Raab

Modern concepts in endodontic treatment

Department Conservative Dentistry, Periodontology and Endodontics, Medical Faculty, University of Dusseldorf

 

10.45 11.30

Prof. dr Reha Yavuzer

Interdisciplinary perspective of plastic surgery in the craniomaxillofacial area

Plastic and Reconstructive Surgery, American Hospital Istambul

                                                                                       

11.30 – 12.15

Prof. dr Radu Septimiu Campian, Prof. dr Diana Dudea

Research directions in the Faculty of Dentistry, University of Medicine and Pharmacy “Iuliu Hatieganu”

University of Medicine and Pharmacy “Iuliu Hatieganu” Cluj Napoca, Romania

  

12.15 – 12.35

Marta Klimkowska-Misiak

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej – stanowisko Światowej Federacji Dentystycznej wobec aktualnych problemów stomatologicznych

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

 

12.35 – 12.50

Paweł Pacholczyk

Psychologiczny portret współczesnego Seniora

GlaxoSmithkline Consumer Healthcare

                                             

12.50 – 13.10

Janusz Szulik

Istota odpowiedzialności cywilnej lekarza dentysty

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska

 

13.10 – 13.30   Dyskusja

 

13.30 – 14.00 Lunch

                                           Sesja II                

Przewodniczący: Prof. dr hab. Sylwia Słotwińska, Dr hab. Małgorzata Zadurska, Dr hab. Agnieszka Mielczarek

 

14.00 – 14.30

Janusz Caban

Podnoszenie zatoki szczękowej metodą osteotomii bez przeszczepu kości

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Szpital Vastervik, Szwecja

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Szpital Uniwersytecki Linkoping, Szwecja

 

14.30 – 14.45

Alicja Porenczuk

Ocena laboratoryjna wpływu materiału Nanocare Gold® na wybrane  właściwości cementu szkłojonomerowego i systemów wiążących  z zębiną

Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM

Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM

 

14.45 – 15.00

Anna Kochanek-Leśniewska

Ocena zmian wartości siły retencji w trójelementowych układach koron teleskopowych                                                             

Katedra Protetyki Stomatologicznej WUM

 

15.00 – 15.15

Mariusz Cierech

Znaczenie modyfikacji polimetakrylanu metylu (PMMA) nanocząstkami tlenku  cynku dla formowania biofilmu grzybiczego

Katedra Protetyki Stomatologicznej WUM

 

15.15 – 15.30    

Andrzej Miskiewicz

Choroby przyzębia, a markery genetyczne i mikrobiologiczne w raku trzustki

i w przewlekłym zapaleniu trzustki

Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM

 

15.30 – 16.00    Dyskusja

 

16.00  Zakończenie konferencji  

Informujemy, że zajęcia z farmakologii dla studentów III roku gr 1 w dniach 10.V-07.VI.2017 zostały przeniesione z sali 117 CBI do 142 CD.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z liczbą zgłoszeń, w semestrze letnim 2016/2017 zostaną uruchomione zajęcia fakultatywne:

1. Fizjologia kliniczna

2. Komunikacja z pacjentem stomatologicznym

3. Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym z uwzględnieniem wypełnień nieplastycznych

4. Współczesne trendy w leczeniu endodontycznym