Subskrybuj zawartość

Przed nami druga edycja konkursu “Stern Weber Polska studentom stomatologii” organizowanego przez firmę Stern Weber Polska w porozumieniu i współpracy z Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Organizatorzy przygotowali dla laureatów nagrody finansowe oraz rzeczowe. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu konkursowego w dowolnej formie – tegoroczny temat to “Fakty i mity - stosowanie fluoru w profilaktyce stomatologicznej”.

 Idea Konkursu

Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu konkursowego z uwzględnieniem tematu: “Fakty i mity - stosowanie fluoru w profilaktyce stomatologicznej”.  Organizatorzy, licząc na zaangażowanie i inwencję studentów, pozostawiają uczestnikom szeroki zakres możliwości realizacji powierzonego zadania - projekt może przyjąć formę przygotowanego eseju, wykładu, prezentacji multimedialnej, nakręconego filmu, badania ankietowego lub innej pracy badawczej. Corocznie temat konkursu będzie aktualizowany, co da możliwość wykazania się studentom w różnych obszarach związanych z ich przyszłą pracą zawodową. Celem Konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych Projektów, z zastosowaniem kryteriów:

·         Innowacyjność podejścia do tematu,

·         Zgodność merytoryczna,

·         Jak najszersze spojrzenie na temat

 Uczestnicy Konkursu i zasady zgłoszeń

W Konkursie udział mogą wziąć studenci IV lub V roku kierunku lekarsko-stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wydział Lekarsko-Stomatologiczny) w roku akademickim 2022/2023. Studenci mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub w 2-4 osobowych zespołach.

·         Do 19 grudnia 2022 roku

Zgłoszenia w Dziekanacie - Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia poprzez przekazanie do Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uzupełnionego formularza wg wzoru stanowiącego Załącznik 1 do Regulaminu.

·         13 marca – 31 marca 2023 roku

Oddawanie prac konkursowych - we wskazanym terminie Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia Projektów Konkursowych w wersji elektronicznej do dziekanatu Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (na nośniku elektronicznym - tj. pendrive lub płyta CD). Nośniki nie będą zwracane.

·         Do 31 maja 2023 roku

Ogłoszenie wyników Konkursu – Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego spotkania w restauracji. O dokładnym terminie spotkania wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem.

  

Nagrody:

Główną nagrodą w konkursie jest stypendium pieniężne wypłacane laureatom jednorazowo – Stern Weber Polska nie wyklucza ewentualnego wyróżnienia dodatkowych prac i uhonorowania ich nagrodami rzeczowymi lub materiałami edukacyjnymi. W przypadku prac zespołowych, wartość nagrody zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby autorów projektu.

·         I miejsce: łączna nagroda to 9000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych) netto

·         II miejsce: łączna nagroda to 6000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) netto

·         III miejsce: łączna nagroda to 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) netto

 

Stern Weber Polska

Stern Weber Polska to członek Rady Interesariuszy Zewnętrznych funkcjonującej przy Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stern Weber Polska już od blisko 30 lat zajmuje się sprzedażą unitów dentystycznych, będąc niekwestionowanym liderem na rynku - firma swoim klientom oferuje również wszelkie inne elementy wyposażenia, niezbędne w gabinecie stomatologicznym. W portfolio firmy można znaleźć urządzenia włoskiej grupy Cefla, która jest producentem unitów takich marek jak Stern Weber, Anthos, Castellini, Mocom oraz NewTom czy MyRay w obszarze radiologii.

Wszystkie urządzenia z oferty firmy można obejrzeć na jednej z największych w Europie tego typu ekspozycji w siedzibie Stern Weber Polska przy ulicy Kosmatki 26 w Warszawie. Portfolio Stern Weber Polska uzupełniają również mikroskopy i lupy Carl Zeiss, urządzenia do sterylizacji, pompy i kompresory, końcówki stomatologiczne, a także meble oraz elementy oświetlenia gabinetów.

 

Podsumowanie

W ubiegłym roku Ogłoszenie laureatów nastąpiło podczas oficjalnego spotkania w restauracji, na które zaproszenie otrzymali wszyscy uczestnicy. Temat ubiegłorocznej edycji koncentrował się wokół organizacji pracy gabinetów stomatologicznych w czasie pandemii Covid-10, a zwycięski projekt pod nazwą “Ochrona zdrowia personelu i pacjenta w gabinecie stomatologicznym w czasie pandemii COVID-19" wykonały Anna Ciesielska, Kamila Wacek oraz Urszula Sumińska. Oprócz nagród finansowych dla laureatów trzech pierwszych miejsc, wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz komplet upominków rzeczowych.

Stern Weber Polska wraz z Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym czekają już na pierwsze zgłoszenia do konkursu! W tym roku Organizatorzy spodziewają się jeszcze większej frekwencji i tak wysokiego poziomu merytorycznego przygotowanych projektów jak podczas pierwszej edycji. Zgłoszenia chęci udziału w konkursie przyjmowane będą w Dziekanacie do 19 grudnia!

W związku z Immatrykulacją Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego w dniu dnia 10 października 2022 r.,  ogłasza się godziny dziekańskie dla studentów I roku od 9:00 do 12:00

UWAGA STUDENCI

Do czasu uruchomienia nowej strony Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego dla kierunków: Fizjoterapia, Audiofonologia z protetyką słuchu, Logopedia ogólna i kliniczna oraz Elektroradiologia wszelkie informacje dotyczące planów zajęć, sylabusów będą dostępne na stronie z linku poniżej:


https://wydzialmedyczny.wum.edu.pl/


Dear Sir or Madam,

 

We are honored to invite you to 9th Lublin International Medical Congress 2022 (9th LIMC 2022).  Lublin International Medical Congress, also known as LIMC, is a medical congress for students and young doctors that aims to promote student research and international exchange of it.

 

The event is held under the honorary patronage of the Rector of Medical University of Lublin. Participants have an opportunity to attend workshops under supervision of the best in the field, while gaining practical experience. LIMC 2022 is coming again with its 9th edition, this time in hybrid form.

 

This year's event will take place from 17th to 19th of November 2022. During those three days, we are going to hold 22 different scientific sessions with a Grand Prix Session as a final event. The Grand Prix session will take place on the last day of The Conference, i.e., 19th November 2022. Positively reviewed papers have the right to be presented during the Congress and will take part in the competition. The special prize for the winner of The Grand Prix session is 2000 PLN.

 

 

We hope that we can help each other’s conferences and improve the medical students’ community together. We are looking forward to hearing from you soon.

 

 

We encourage you to visit our social media:

Facebook: www.facebook.com/9thLIMC/ <http://www.facebook.com/9thLIMC/of>

 

Instagram: limc_2022

 

More information you can find on our website:

www.limc.umlub.pl <http://www.limc.umlub.pl/>

 

If you have any questions, please contact us via e-mail:

limc.umlub@gmail.com <mailto:limc.umlub@gmail.com>