Subskrybuj zawartość

Szanowni Państwo, 

w imieniu Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr. hab. n. med. Piotra Dziechciarza, serdecznie zapraszamy do udziału w IV Forum Akademickim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Dydaktyka w pandemii”, które odbędzie się online 19 marca 2021 roku.

Podczas zbliżającej się już IV edycji Forum porozmawiamy o panującej sytuacji pandemicznej oraz jej wpływie na dydaktykę. 

PRELEGENCI

dr n. med. Beata Buraczyńska-Andrzejewska - Zawir(us)owane egzaminowanie
lek. Piotr Kwast - Bilans zysków i strat nauczania zdalnego - co będzie dalej?
p. Agata Andrzejczyk - Aktywność Studentów podczas nauczania zdalnego
 

Nie ma wątpliwości, że rozwój epidemii koronawirusa spowodował wiele zmian w edukacji akademickiej. Organizacja dydaktyki w czasach pandemii okazała się nie lada wyzwaniem. Studenci i wykładowcy na całym świecie z dnia na dzień zmuszeni zostali do przejścia na nauczanie zdalne. Wymagało to zmiany metodyki nauczania, stworzenia dedykowanych materiałów edukacyjnych oraz aktywnej współpracy pomiędzy władzami uczelni, wykładowcami i studentami. 

Data: 19 marca 2021 r.
Godzina: start 13.00
Gdzie: online MS Teams
Link do wydarzenia na żywo (MS Teams)             

 

UDZIAŁ W DYSKUSJI

Serdecznie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w dyskusji panelowej podczas wydarzenia, co jest możliwe jedynie po wcześniejszym zapisaniu użytkownika na listę osób prezentujących. W tym celu uprzejmie prosimy o wysłanie zgłoszenia drogą mailową maksymalnie do 48 h przed wydarzeniem na adresy: magda.jakubiak@wum.edu.pl oraz biurojakosci@wum.edu.pl. Po tym czasie dodawanie osób chcących wziąć udział w dyskusji nie będzie możliwe. Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu mailowego, z którego planują się Państwo zalogować do MS Teams, aby wziąć udział w wydarzeniu. 

Forum Akademickie to cykliczne spotkania społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas których rozmawiamy o wybranych aspektach nauczania. Każde spotkanie poświęcone jest innemu zagadnieniu związanemu z dydaktyką. Pierwsza część spotkania to zazwyczaj wprowadzenie do dyskusji, drugą poświęcamy na wymianę doświadczeń, opinii, refleksji i pomysłów. Niektóre spotkania z cyklu będą miały charakter warsztatów podnoszących kompetencje dydaktyczne. Chcemy, by wszyscy uczestnicy procesu nauczania wzajemnie się inspirowali, wspierali w rozwiązywaniu trudności, lepiej się poznawali oraz tworzyli wspólne projekty. 

Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą edukacją medyczną. Serdecznie zapraszamy osoby, dla których dydaktyka to pasja, wyzwanie, realizacja oraz obowiązek, z którego chcą wywiązać się jak najlepiej. 

Szczegółowe informacje o spotkaniu dostępne są na stronie: https://biurojakosci.wum.edu.pl/node/233 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ DANYCH OSOBISTYCH

Uprzejmie informujemy, że każdy uczestnik/prelegent logując się do wydarzenia oraz uczestnicząc w wydarzeniu Forum Akademickie 2021, wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku oraz danych osobistych przez organizatorów wydarzenia w celach związanych z przebiegiem wydarzenia Forum Akademickie 2021, zgromadzenia oraz udostępnienia treści powstałych podczas Forum Akademickiego 2021. Administratorem Danych Osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM). Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO: http://www.wum.edu.pl/files/dokumenty/klauzula_informacyjna.pdf

 

Kontakt:
Forum Akademickie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia
Centrum Biblioteczno-Informacyjne
ul. Żwirki i Wigury 63, pok. 320
02-091 Warszawa
e-mail: biurojakosci@wum.edu.pl

W związku z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dotyczącymi szczepień informujemy, że Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi zapisy nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelni, którzy chcą skorzystać z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19. 

UWAGA! 

Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone po 31 grudnia 1951 r.

Osoby, które już przesłały swoje zgłoszenie, prosimy o nieprzesyłanie go ponownie!

Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące w Uczelni zajęcia ze studentami zainteresowani szczepieniem proszeni są o przesłanie na adres 
szczepienia@wum.edu.pl wraz z załączonym Oświadczeniem gotowości do poddania się szczepieniu (link do oświadczenia) następujących danych umieszczonych w treści maila: imię, nazwisko, PESEL oraz telefon kontaktowy. 

Na zgłoszenia osób uprawnionych do szczepienia czekamy do dnia 3 marca 2021 r. do godz. 12:00

Zgłoszenia zostaną przekazane zbiorczo do systemu POL-on.
Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje tę uczelnię, która jest podstawowym miejscem pracy.

Punkty szczepień będą się kontaktować z uczelniami w celu ustalenia terminu szczepień dla danych grup nauczycieli zbiorczo z całej uczelni.

Ogólne zasady dot. systemu szczepień dla nauczycieli akademickich znajdują się 
na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uprzejmie informuję, że wykłady z przedmiotu Etyka lekarska z elementami filozofii będą realizowane od 03.03.2021, szcze góły w planie zajęć.

Uprzejmie informuję, że zajęcia ze Zdrowia Publicznego w dniu 02.03.2021 rozpoczną się o godz.: 13.30, a nie o 13.00.