Kierunek Lekarsko-Dentystyczny  

mgr Katarzyna Soćko
pokój 201

e-mail: katarzyna.socko@wum.edu.pl 

tel.: (0-22) 572 02 45

- sprawy studentów I, II, III, IV roku

mgr Krystyna Kijewska
pokój 201

e-mail: krystyna.kijewska@wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 572 02 74

- sprawy studentów V rok
- zaświadczenia o średniej z ocen (absolwenci)
- zaświadczenia ZUS
Kierunek Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne: Higiena Stomatologiczna  

Małgorzata Mścichowska
pokój 201

e-mail: malgorzata.mscichowska@wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 572 02 39

- sprawy studentów kierunku 
  techniki dentystyczne,
  zdrowie publiczne, specjalność: 
  higiena stomatologiczna
- plany studiów, plany zajęć kierunku
  techniki dentystyczne,
  zdrowie publiczne, specjalność: 
  higiena stomatologiczna