Kierunek Lekarsko-Dentystyczny  

mgr Małgorzata Kowalczyk
pokój 201

e-mail: malgorzata.kowalczyk2@wum.edu.pl

Mgr Katarzyna Soćko-urlop wychowawczy
e-mail: katarzyna.socko@wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 572 02 45

- sprawy studentów I, II, III, IV roku
mgr Krystyna Kijewska
pokój 201
e-mail: krystyna.kijewska@wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 572 02 74
- sprawy studentów V rok
- zaświadczenia o średniej z ocen (absolwenci)
- zaświadczenia ZUS
Kierunek Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne: Higiena Stomatologiczna  
Małgorzata Mścichowska
pokój 201
e-mail: malgorzata.mscichowska@wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 572 02 39
- sprawy studentów kierunku 
  techniki dentystyczne,
  zdrowie publiczne, specjalność: 
  higiena stomatologiczna
- plany studiów, plany zajęć kierunku
  techniki dentystyczne,
  zdrowie publiczne, specjalność: 
  higiena stomatologiczna