Kierunek Lekarsko-Dentystyczny  

mgr Barbara Klos
pokój 201B

e-mail: barbara.klos@wum.edu.pl 

tel.: (0-22) 572 02 45

- sprawy studentów I, II, III roku

mgr Joanna Lasota 
pokój 201B 

e-mail: joanna.lasota@wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 572 02 74

- sprawy studentów IV, V rok
- zaświadczenia o średniej z ocen (absolwenci)
- zaświadczenia ZUS
Kierunek Techniki Dentystyczne, Higiena Stomatologiczna  

Magdalena Bala
pokój 201

e-mail: magdalena.bala@wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 572 02 39

- sprawy studentów kierunku 
  techniki dentystyczne, higiena     stomatologiczna, zdrowie publiczne   specj.: higiena stomatologiczna
- plany studiów, plany zajęć kierunku
  techniki dentystyczne, higiena   stomatologiczna, zdrowie publiczne   specj.: higiena stomatologiczna