Przychodząc rozliczyć się ze studiów student powinien mieć ze sobą:

1. indeks ze wszystkimi wpisami
2.
karty okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami
3.
wypełnioną ankietę wraz z osiągnięciami do suplementu w wersji papierowej złożoną w pokoju 201
Przypominamy o konieczności dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających wpisane osiągnięcia min.: czynny udział w zjeździe/sympozjum, kopię publikacji, zaświadczenie kierownika pracy badawczej. Oryginał do wglądu
Osiągnięcia należy wprowadzić za pośrednictwem portalu "Wirtualna Uczlenia"

4. zdjęcia do dyplomu (5 szt. wymiar 4,5 x 6,5)
6. podanie do Dziekana z prośbą o wydanie jednej kopii dyplomu w języku obcym (druk dostępny na stronie Uczelni). Za dyplom w języku obcym pobierana jest dodatkowa opłata 40zł
7. legitymację studencką
8. akt zawarcia związku małżeńskiego, nowy dowód osobisty (w przypadku osób, które zmieniły nazwisko w czasie studiów)
9. dowód wpłaty za dyplom:
60zł (wersja  w jęz. polskim)
40zł (wersja w jęz. angielskim)
Nr konta WUM do wpłaty za dyplom: 86116022447235200000000000  
(z dopiskiem „opłata za dyplom imię i nazwisko”)

Po rozliczeniu student w terminie do 7 dni będzie mógł uzyskać zaświadczenie o ukończeniu studiów.

Na dyplomie wpisuje się wynik studiów
dostateczny                         średnia z ocen do 3,25

dość dobry                          średnia z ocen od 3,26 do 3,75
dobry                                  średnia z ocen od 3,76 do 4,20

ponad dobry                       średnia z ocen od 4,21 do 4,50
bardzo dobry                      średnia z ocen od 4,51 do 5,00

Izba Lekarska                     
ul. Puławska 18,
tel. (022) 54-28-340,
      (022) 54-28-342

Przypominamy również o konieczności złożenia ankiety do suplementu oraz kopii dokumentów potwierdzających wpisane osiągnięcia min. czynny udział w zjeździe/sypmozjum, kopię publikacji, zaświadczenie kierownika pracy badawczej. Oryginał do wglądu.