Zaświadczenia do ZUS (dla abslowentów) wystawia:

mgr Monika Kozłowska
pokój 5.51 (budynek UCS CM WUM)
tel. (0-22) 57-20-274
e-mail: monika.kozlowska@wum.edu.pl

Dane potrzebne do wystawienia zaświadczenia:
1. imię i nazwisko na dyplomie
2. data urodzenia
3. pesel
4. numer dyplomu