Zaświadczenia do ZUS (dla abslowentów) wystawia:

mgr Krystyna Kijewska
pokój 201
tel. (0-22) 57-20-274
e-mail: krystyna.kijewska@wum.edu.pl


Dane potrzebne do wystawienia zaświadczenia:
1. imię i nazwisko na dyplomie
2. data urodzenia
3. pesel
4. numer dyplomu