Zaświadczenia do ZUS (dla abslowentów) wystawia:

mgr Joanna Lasota
pokój 201
tel. (0-22) 57-20-274
e-mail: stomatologia@wum.edu.pl

           joanna.lasota@wum.edu.pl 


Dane potrzebne do wystawienia zaświadczenia:
1. imię i nazwisko na dyplomie
2. data urodzenia
3. pesel
4. numer dyplomu