Zasady wydatkowania środków obowiązujących w Warszawskim  Uniwersytecie Medycznym